Collegium Civitas Üniversitesi Polonya

Eğer sosyal ya da politik bilimlere ilgin var ve parlak bir üniversitede ekonomik bir eğitim fırsatı arıyorsan, Collegium Civitas’ı tercih edebilirsin.

Birçok lisans ve yüksek lisans/master bölümünün yanı sıra, okulunun sunduğu çift diploma programlarına da katılabilirsin.

Okulunun Amerika, Batı Virjinya Üniversitesi ile ortaklaşa sunduğu “Uluslararası Tarih ve Güvenlik Çalışmaları, Transatlantik Çift Diploma Programı”na katılmayı düşünürsen, eğitiminin ilk iki sömestrini Polonya, Collegium Civitas’ta, son iki senesine de Amerika’da alabilirsin.

Eğitiminin ilk senesinde orta ve doğu avrupa, avrupa birliği ve terörizm, enerji güvenliği…gibi konularla ilgili dış ilişkiler ve sürdürülebilir gelişim üzerine dersler alabilir, ikinci senesinde ise, uluslararası tarih, küresel politikada etik, istihbarat tarihi, dış politika, diktatörlük ve demokratikleşmenin tarihi, insan hakları, uluslararası hukuk ve çevresel meydan okuma… gibi derslere katılabilirsin.

Eğer “Uluslararası İşletme ve Müzakereler” üzerine sunulan çift diploma programını tercih edersen uluslararası işletmeler bağlamında ekonomik, politik ve hukiki konulara ek olarak kültürel farklar üzerine eğitim görebilirsin.

Ayrıca eğitimin sonunda hem Collegium Civitas, hem de İngiltere, Anglia Ruskin Üniversitesi’nden bir diplomaya sahip olabilirsin.

Okulunun İngiltere, Anglia Ruskin ile ortak olarak sunduğu diğer bir çift diploma programında ise “Uluslararası İlişkiler” üzerine eğitim alabilirsin.

İlk senende katılacağın uluslararası politik ekonomi, teori ve pratikte çağdaş uluslararası ilişkiler, uluslararsı ilişkilerde karar verme, küreselleşme süreci… gibi dersleri Polonya’da, bağlam içinde uluslararası ilişkiler teorisi, savaş, barış ve askeri müdahale…gibi son sene derslerini ve tez yazım aşamanı ise İngiltere’de tamamlayabilirsin.

Polonya Collegium Civitas Sana Neler Sunabilir?
Eğitimini Varşova’da alabilir; günlük hayatını kolaylaştırmak için okul bünyesinde sunulan Lehçe derslerine(haftada 5 ders alabileceğin 1 aylık kurs olarak) katılabilir; yine okul bünyesinde Lehçe veya İngilizce hazırlık eğitimi alabilirsin…

İngilizce Lisans Eğitimi Alabileceğin Bölümler

Girişimcilik (6 sömestr)
Halkla İlişkiler, Pazarlama, Yeni Medya (6 sömestr)
İşletme Yönetimi (6 sömestr)
Medya, Dipomasi ve Uluslararası Müzakereler (6 sömestr)
Sosyoloji (6 sömestr)
Uluslararası İlişkiler (6 sömestr)
Uluslararası İşletme ve Pazarlama (6 sömestr)
Yeni Medya ve Gazetecilik (6 sömestr)

İngilizce Yüksek Lisans Eğitimi Alabileceğin Bölümler

Bilgi Çağında Diplomasi ve Müzakere (4 sömestr)
Uluslararası Barış ve Çatışma Çalışmaları (4 sömestr)
Uluslararası İlişkiler (4 sömestr)
Uluslararası İlişkiler Çift Diploma Programı (4 sömestr)
Uluslararası İşletme ve Müzakereler (4 sömestr)
Uluslararası İşletme ve Müzakereler Çift Diploma Programı (4 sömestr)
Uluslararası Tarih ve Güvenlik Çalışmaları Çift Diploma Programı (4 sömestr)