Queen Mary Üniversitesi İngiltere

Üniversite eğitimini İngiltere’de almayı planlıyorsan, tercih edebileceğin onlarca üniversiteye bir örnek olarak, Queen Mary Üniversitesi’ni değerlendirebilirsin.

Eğitimin için Londra’yı ziyaret edebileceğin bu üniversitede Biyomedikal Mühendislik ile Yönetim, İşletme ve Hukuk, Ekonomi ve Politika, İngilizce ve Tarih, Çevresel Bilim ile İşletme Yönetimi, Almanca ve Politika, Fransızca ve Tarih, Hukuk ve Politika, Rusça ile İşletme Yönetimi… gibi 40 tan fazla birleşik dereceli lisans programı bulabilirsin.

İki farklı disiplini bir araya getiren bu eğitim şekliyle ileride yapacağın mesleği farklı bir yöne doğru geliştirebilir ve iş hayatında değerini artırabilirsin.

Ayrıca çoğu lisans programı dahilinde İngiltere’de veya yurt dışında iş deneyimi ya da yurt dışında bir/iki sömestr akademik deneyim seçeneklerinden yararlanabilirsin.

Queen Mary Üniversitesi’ne özel olarak, bu okulda tıp eğitimi almayı planlıyorsan; İngiltere’ye alternatif olarak okulunun anlaşmalı olduğu bir üniversite ile, tıp eğitimini Malta’da almayı da tercih edebilirsin.

Eğer daha önceden tıp veya dişçilik eğitimi aldıysan ya da eğitimini İngiltere Queen Mary Üniversitesi’nde tamamlamayı planlıyorsan; okulunun sunduğu 1 yıllık Biyomedikal

Mühendislik ve Klinik Materyaller, Klinik ve Moleküler Farmaloji, Deneysel Patoloji, Küresel Toplum Sağlığı, Medikal Eğitim, Nörobilim, Oral Biyoloji, Ön Hastane Tıbbı, Spor ve Egzersiz Tıbbı… gibi eğitim programlarıyla lisans derecede uzmanlık alanı ya da yan dal ekleyebilirsin.

Tıbbı… gibi eğitim programlarıyla lisans derecede uzmanlık alanı ya da yan dal ekleyebilirsin.

Üniversitenin tıp eğitimi için sunduğu Malta alternatifi gibi, Paris’teki University of London Institute’da İngilizce olarak(istersen Fransızca olarak) 3 yıl Uluslararası Politika eğitimi de alabilirsin.

(Yine Uluslararası Politika bölümüne özel olarak eğitimini İngiltere’de almayı tercih edip, 3. Yılında değişim programına katılarak bir yıl okulunun anlaşmalı olduğu farklı bir ülke üniversitesinde eğitim görebilirsin.)

Okulunun anlaşmalı olduğu Fransa, Paris’teki University of London Institute’da 1 yıl Yönetim alanında yüksek lisans eğitimi de alabilirsin.

Eğer Hukuk alanında yüksek lisans eğitimi almayı planlıyorsan, okulunun Sorbonne Hukuk Okulu ile anlaşmalı olduğu çift diploma programını da değerlendirebilir; bir yıl İngiltere’de Uluslararası İşletme Hukuku eğitimi aldıktan sonra, ikinci seneni Fransa’da Fransız ve Avrupa Hukuku eğitimi alarak tamamlayabilirsin.

Hukuk alanında farklı bir yüksek lisans değişim programı olarak, Ticaret Hukuku eğitimi almayı da tercih edebilir; eğitiminin bir senesini Singapur’da geçirebileceğin bu programla, hem İngiltere, Queen Mary Üniversitesi, hem de Singapur, Singapur Yönetim Üniversitesi (SMU) diplomalarına sahip olabilirsin.

(Yine hukuk alanı için, eğer farklı bir alanda lisans mezunuysan, Queen Mary Üniversitesi’nde 2 yıl hukuk eğitimi alarak, derecene hukuğu yan dal olarak ekleyebilirsin.)

İngiltere Queen Mary Üniversitesi Sana Neler Sunabilir?
Biyolojik Bilimler, Kimya, Bilgisayar Bilimi, Mühendislik, Elektronik Mühendislik, Materyal Bilimi, Matematik Bilimleri ve Fizik alanlarında lisans eğitimi alabilmek için Bilim ve Mühendislik Foundation programına katılabilir ve bir yıl eğitim sonunda istediğin bölüme geçiş yapabilir; Biyolojik Bilimler, İşletme ve Yönetim, Kimya, Karşılaştırmalı Edebiyat, Dişçilik, Drama, Ekonomi ve Finans, Mühendislik, İngilizce, Sinema, Matematik, Tıp, Modern Diller ve Kültürler, Fizik ve Astronomi, Politika, Psikoloji… gibi birçok alanda doktora eğitimi de alabilir; eğer yeterli seviyede İngilizce bilmiyorsan, lisans ya da yüksek lisans eğitimin öncesinde okulunun sunduğu 13, 9 ya da 5 haftalık akademik İngilizce kurslarına katılabilirsin…

İngilizce Lisans Eğitimi Alabileceğin Bölümler

Almanca ile İşletme Yönetimi
Almanca ve Dilbilim
Almanca ve Karşılaştırmalı Edebiyat
Almanca ve Politika
Astrofizik
Bilgisayar Bilimi
Bilgisayar Bilimi ve Matematik
Bilgisayar Bilimi ve Yönetim
Bilgisayar Sistemleri Mühendisliği
Biyokimya
Biyoloji
Biyomedikal Bilimler
Biyomedikal Bilimler için Biyomateryaller
Biyomedikal Mühendislik
Biyomedikal Mühendislik ile Yönetim
Coğrafya
Coğrafya ile İşletme Yönetimi
Çevrsel Bilim
Çevresel Bilim ile İşletme Yönetimi
Dijital ve Teknolojik Çözümler(Bilgi Teknolojileri Danışmanı)
Dijital ve Teknolojik Çözümler(İşletme Analisti)
Dijital ve Teknolojik Çözümler(Veri Analisti)
Dijital ve Teknolojik Çözümler(Yazılım Mühendisi)
Dilbilim
Dişçilik
Dişçilik Materyalleri
Diş Sağlığı
Drama
Dünya Tarihi
Ekonomi
Ekonomi, Finans ve Yönetim
Ekonomi, İstatistik ve Matematik
Ekonomi ve Finans
Ekonomi ve Politika
Ekonomi eve Uluslararası Finans
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği
Elektronik Mühendisliği
Elektronik Mühendisliği ve Telekomünikasyon
Entelektüel Tarih
Farmakoloji ve Yenilikçi Tedaviler
Farmasötikal Kimya
Film Çalışmaları
Film Çalışmaları ve Almanca
Film Çalışmaları ve Drama
Film Çalışmaları ve Fransızca
Film Çalışmaları ve Hispanik Çalışmalar
Film Çalışmaları ve Rusça
Finansal Matematik
Fizik
Fizik ile Astrofizik
Fizik ile Molekül Fiziği
Fizik ile Yönetim
Fransızca ile İşletme Yönetimi
Fransızca ve Dilbilim
Fransızca ve Karşılaştırmalı Edebiyat
Fransızca ve Politika
Fransızca ve Tarih
Genetik
Hispanik Çalışmalar ile İşletme Yönetimi
Hispanik Çalışmalar ve Dilbilim
Hispanik Çalışmalar ve Karşılaştırmalı Edebiyat
Hispanik Çalışmalar ve Politika
Hukuk
Hukuk ile İşletme
Hukuk ile Tarih
Hukuk ve Politika
İngilizce
İngilizce ve Avrupa Hukuku
İngilizce ve Drama
İngilizce ve Film Çalışmaları
İngilizce ve Fransız Hukuku
İngilizce ve Tarih
İngilizce ve Yaratıcı Yazarlık
İngiliz Dili
İngiliz Dili ve Dilbilim
İngiliz Edebiyatı ve Dilbilim
İnsan Coğrafyası
İşletme için Yazılım Mühendisliği
İşletme ile Hukuk
İşletme Yönetimi
İşletme Yönetimi(Sosyal Değişim)
Karşılaştırmalı Edebiyat
Karşılaştırmalı Edebiyat ve Dilbilim
Karşılaştırmalı Edebiyat ve Film Çalışmaları
Kimya
Kimya Mühendisliği
Kültürel Tarih
Küresel Hukuk
Küresel Sağlık
Makine Mühendisliği
Makine Mühendisliği ile Yönetim
Matematik ile Aktüeryal Bilim
Matematik ile Finans ve Muhasebe
Matematik ile İstatistik
Matematik ile Yönetim
Matematik, İstatistik ve Finansal Ekonomi
Matematik ve İstatistik
Materyal Bilimi ve Mühendislik
Materyal Bilimi ve Mühendislik ile Yönetim
Materyal ve Tasarım
Modern Diller
Modern ve Çağdaş Tarih
Muhasebe ve Finans
Nörobilim
Orta Çağ Tarihi
Pazarlama ve Yönetim
Politika
Politika ile İşletme Yönetimi
Politika ve Uluslararası İlişkiler
Psikoloji
Robotik Mühendisliği
Rusça ile İşletme Yönetimi
Rusça ve Dilbilim
Rusça ve Karşılaştırmalı Edebiyat
Rusça ve Politika
Ses ve Müzik Programlama
Soyut Matematik
Sürdürülebilir Enerji Mühendisliği
Tarih
Tarih ve Almanca
Tarih ve Film Çalışmaları
Tarih ve Karşılaştırmalı Edebiyat
Tarih ve Politika
Tasarım, Yenilik ve Yaratıcı Mühendislik
Teknoloji, Medya ve Telekomünikasyon Hukuku
Teorik Fizik
Tıbbi Genetik
Tıp
Tiyatro ve Performans
Uluslararası İlişkiler
Uluslararası Politika(Paris)
Uluslararası Politika ve Fransızca (Paris)
Uzay Mühendisliği
Uzay Mühendisliği ile Yönetim
Yaratıcı Programlama
Zooloji

İngilizce Yüksek Lisans Eğitimi Alabileceğin Bölümler

Akıl Sağlığı:Akıl Sağlığı Bakımında Kültürel ve Küresel Perspektifler
Anglo Alman Kültürel İlişkileri
Astrofizik
Avrupa Hukuku
Bankacılık ve Finans
Bankacılık ve Finans Hukuku
Bilgisayar Destekli Mühendislik
Biyoinformatik
Biyomateryaller
Biyomedikal Mühendislik
Büyük Veri Bilimi
Coğrafya
Davranışsal Finans
Dilbilim
Ekoloji ve Evrimsel Biyoloji
Ekonomi
Ekonomi ve Ekonometri
Enerji ve Doğal Kaynak Hukuku
Film Çalışmaları
Finans
Finans ve Ekonometri
Gelişim ve Küresel Sağlık
Genomik Tıp
Göç, Kültür ve Küresel Sağlık
Göçmenlik Hukuku
İleri Elektronik ve Elektrik Mühendisliği
İleri Robotik
İleri Uzay Mühendisliği
İngilizce Öğretimi için Uygulamalı Dilbilim
İngiliz Edebiyatı:Çağdaş Yazım
İngiliz Edebiyatı:Modern Çağda Yazmak
İngiliz Edebiyatı:Onsekizinci Edebiyatı ve Romantizm
İngiliz Edebiyatı:Viktoryen Edebiyatı
İşletme Analitiği
Kanser, Moleküler Patoloji, Genomik
Kanser ve Klinik Onkoloji
Karşılaştırmalı Edebiyat
Karşılaştırmalı ve Uluslararası Anlaşmazlık Çözümü
Klinik Endokrinoloji
Klinik Mikrobiyoloji
Küresel Sağlık Sistemleri Teorisi ve Politikası
Muhasebe ve Finans
Muhasebe ve Yönetim
Politik Düşünce Tarihi ve Entelektüel Tarih
Sanat, İşletme ve Hukuk
Sindirimbilim
Şehirler ve Kültürler
Ticari ve Kurumsal Hukuk
Uluslararası Ekonomi Hukuku
Uluslararası Finanasal Yönetim
Uluslararası İşletme
Uluslararası İşletme Hukuku
Uzay Yapıları ve Materyalleri
Veri Analitiği
Yapay Zeka
Yaratıcı Sanatlar ve Akıl Sağlığı