Exeter Üniversitesi İngiltere

İngiltere’de üniversite eğitimin için Exeter Üniversitesi’ni tercih edersen, İngiltere’nin güneyi Exeter’i ziyaret edebilirsin.

Streatham, St Luke’s ve Penryn, Cornwall olmak üzere üç kampüsü bulunan bu üniversitede İşletme Okulu, Mühendislik, Matematik ve Fiziksel Bilimler Koleji, Beşeri Bilimler Koleji, Hayat ve Çevresel Bilimler Koleji, Sosyal Bilimler ve Uluslararası Çalışmalar Koleji ve son olarak da Tıp ve Sağlık Koleji adındaki fakültelerden istediğini tercih edebilirsin.

Üniversite eğitimini İngiltere’de ve Exeter Üniversitesi’nde almanın avantajlarından birini de kombine derece programlarıyla yaşayabilirsin.

Bunun için Muhasebe, Eski Çağ Tarihi, Antropoloji, Arapça, Arkeoloji, Sanat Tarihi ve Görsel Kültür, Biyokimya, Biyolojik Bilimler, Kimya, Çince, Klasik Çalışmalar, Klasikler, Bilgisayar Bilimi, Kriminoloji, Drama, Ekonomi, İngilizce, Egzersiz ve Spor Bilimi, Film Çalışmaları, Fransızca, Almanca, Coğrafya, Grekçe, Tarih, Uluslararası İlişkiler, İtalyanca, Japonca, Latince, Liderlik, Yönetim, Matematik, Medikal Bilimler, Akdeniz Çalışmaları, Orta Doğu ve Kuzey Afrika Çalışmaları, Felsefe, Politika, Psikoloji, Portekizce, Din, Rusça, Sosyoloji, İspanyolca, Strateji ve Uluslararası Güvenlik, Sürdürülebilirlik, Teoloji…gibi lisans alanları içinden istediğin iki (hatta uygunsa üç) disiplini birleştirerek kendi lisans eğitim programını kendin oluşturabilirsin.

Ayrıca genellikle 3 yıl süren lisans eğitimini, bir yıl iş deneyimi, bir yıl Avrupa’da eğitim ya da bir yıl yurtdışında(farklı bir kıtada) eğitim alarak 4 yıla tamamlayabilir ve akademik anlamda kendini daha fazla geliştirebilirsin.

İngiltere Exeter Üniversitesi Sana Neler Sunabilir?
Yüksek lisans bölümlerinde en az 1 yıl süresince eğitim görebilir; bu üniversiteye özel olarak “İngiliz ve Fransız Hukuku” yüksek lisans bölümünü tercih ederek, bir yıl İngiltere’de bir yıl da Fransa’da eğitim alarak çift diplomaya sahip olabilirsin…

İngilizce Lisans Eğitimi Alabileceğin Bölümler

Arapça
Arkeoloji
Arkeoloji ve Adli Tıp
Arkeoloji ve Antropoloji
Beşeri Bilimler
Beşeri Biyolojik Bilimler
Bilgisayar Bilimi
Bilgisayar Bilimi ve Matematik
Bilim, Teknoloji ve Toplum
Biyokimya
Biyolojik ve Tıbbi Kimya
Coğrafya
Çevresel Bilim
Doğal Bilimler
Drama
Egzersiz ve Spor Bilimleri
Ekonomi
Ekonomi ve Ekonometrik
Ekonomi ve Finans
Ekonomi ve Politika
Elektronik Mühendisliği
Elektronik Mühendislik ve Bilgisayar Bilimi
Eski Çağ Tarihi
Eski Çağ Tarihi ve Arkeoloji
Evrimsel Biyoloji
Felsefe ve Politika
Felsefe ve Teoloji
Film Çalışmaları
Film Çalışmaları ve Modern Diller
Fizik
Fizik ve Astrofizik
Hayvan Davranışları
Hemşirelik
Hukuk
İngilizce
İngilizce ve Drama
İngilizce ve Film Çalışmaları
İngilizce ve Modern Diller
İngilizce ve Tarih
İnşaat Mühendisliği
İnşaat ve Çevre Mühendisliği
İşletme
İşletme Ekonomisi
İşletme ile Hukuk
İşletme ve Yönetim
Jeoloji
Klasik Çalışmalar
Klasik Çalışmalar ve Felsefe
Klasik Çalışmalar ve İngilizce
Klasik Çalışmalar ve Modern Diller
Klasik Çalışmalar ve Teoloji
Kriminoloji
Liberal Sanatlar
Maden Mühendisliği
Makine Mühendislği (4-5 yıl)
Malzeme Mühendisliği
Matematik Bilimleri
Matematik ile Muhasebe
Matematik ve Fizik
Medikal Bilimler
Modern Diller
Modern Diller ve Arapça
Modern Diller ve Latince
Muhafaza Biyolojisi
Muhafaza Biyolojisi ve Ekoloji
Muhasebe ve Finans
Muhasebe ve İşletme
Mühendislik
Mühendislik Jeolojisi ve Jeoteknik
Mühendislik ve Yönetim
Nörobilim
Orta Doğu Çalışmaları
Politika
Politika, Felsefe ve Ekonomi
Politika ve Modern Diller
Politika ve Sosyoloji
Politika ve Uluslararası İlişkiler
Psikoloji
Psikoloji ile Spor ve Egzersiz Bilimleri
Sanat Tarihi ile Görsel Kültür ve Drama
Sanat Tarihi ile Görsel Kültür ve Film Çalışmaları
Sanat Tarihi ile Görsel Kültür ve İngilizce
Sanat Tarihi ile Görsel Kültür ve Klasik Çalışmalar
Sanat Tarihi ile Görsel Kültür ve Modern Diller
Sanat Tarihi ile Görsel Kültür ve Tarih
Sanat Tarihi ve Görsel Kültür
Sosyoloji ve Modern Diller
Tarih
Tarih ve Arkeoloji
Tarih ve Eski Çağ Tarihi
Tarih ve Modern Diller
Tarih ve Politika
Tarih ve Uluslararası İlişkiler
Teoloji ve İlahiyat
Tıbbi Görüntüleme
Tıp 5 yıl
Uluslararası İlişkiler
Uluslararası İlişkiler ve Modern Diller
Uygulamalı Jeoloji
Uygulamalı Klinik Psikoloji
Yenilenebilir Enerji
Yenilenebilir Enerji Mühendisliği
Yönetim ve Pazarlama
Zooloji

İngilizce Yüksek Lisans Eğitimi Alabileceğin Bölümler

Ada Biyoçeşitliliği ve Muhafazası
Antrozooloji
Arkeoloji
Avrupa Politikaları
Bilgisayar Bilimi
Bilgisayar Bilimi ve İşletme
Bilim Felsefesi ve Sosyolojisi
Bilim ve Teknoloji Çalışmaları
Biyoarkeoloji
Çatışma, Güvenlik ve Gelişim
Çeviri Çalışmaları
Çevre ve İnsan Sağlığı
Davranışsal Ekonomi ve Finans
Deneysel Arkeoloji
Eğitimde Dil ve Okuryazarlık
Eğitimde Teknoloji, Yaratıcılık ve Düşünme
Eğitimde Yaratıcı Sanatlar
Eğitim Liderliği ve Yönetimi
Eğitimsel Araştırma
Ekonomi
Ekonomi ve Ekonometri
Ekonomik ve Sosyal Tarih
Eski Çağda Felsefe, Biliim ve Tıp
Eski Çağda Politika ve Toplum
Evrimsel ve Davranışsal Ekoloji
Felsefe
Finans ve Pazarlama
Finans ve Yatırım
Finans ve Yönetim
Finansal Analiz ve Sermaye Yönetimi
Finansal Ekonomi
Finansal Matematik
Genomik Tıp
Gıda Çalışmaları
Gıda Güvenliği ve Sürdürülebilir Tarım
Girişimcilik ve Yenilik Yönetimi
Güvenlik Çatışması ve İnsan Hakları
Hayvan Davranışları
Hukuk
İleri Matematik
İngiliz Edebiyatı
İnsan Kaynakları Yönetimi
İnşaat Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği ve Yönetim
Jeoteknik Mühendislik
Kamu Yönetimi
Keşif Jeolojisi
Klasikler ve Eski Çağ Tarihi
Klinik Eğitim
Kültürel Sosyoloji
Küresel Edebiyat ve Kültür
Küresel Politik Ekonomi
Maden Jeolojisi
Maden Mühendisliği
Makine Mühendisliği
Makine Mühendisliği ve Yönetim
Malzeme Mühendisliği
Malzeme Mühendisliği ve Yönetim
Mineral İşleme
Muhafaza Bilimi ve Politikası
Muhafaza ve Biyoçeşitlilik
Muhasebe ve Finans
Muhasebe ve Vergilendirme
Mühendislik İşletmesi Yönetimi
Orta Çağ Çalışmaları
Orta Doğu Çalışmaları
Orta Doğu Politikası ve Uluslararası İlişkileri
Özel Eğitim İhtiyaçları
Para, Bankacılık ve Finans
Pazarlama
Pedşyatrik Egzersiz ve Sağlık
Politika
Politika Analitiği
Politik Düşünce
Psikolojik Araştırma Metotları
Roma Arkeolojisi
Rönesans Çalışmaları
Sağlık Araştırması Metotları
Sosyal Bilimlerde İleri Nicel Metotlar
Sosyal ve Organizasyonel Psikoloji
Sosyoloji
Spor ve Sağlık Bilimleri
Su Mühendisliği
Su Mühendisliği ve Yönetim
Sürdürülebilir Gelişim
Tarih
Teoloji
Tıbbi Görüntüleme
Ticari Hukuk
Tiyatro Pratiği
Tünel Mühendisliği
Uluslararası Eğitim
Uluslararası Hukuk
Uluslararası İlişkiler
Uluslararası Miras Yönetimi ve Danışmanlığı
Uluslararası Sinema İşletmesi
Uluslararası Tedarik Zinciri Yönetimi
Uluslararası Turizm Yönetimi
Uluslararası Yönetim
Uygulamalı Geoteknik
Uygulamalı Güvenlik Stratejisi
Uygulamalı Liderlik Pratiği
Uygulamalı Veri Bilimi ve İstatistik
Veri Bilimi
Veri Bilimi ve İşletme
Viktoryen Çalışmalar
Yapısal Mühendislik
Yapısal Mühendislik ve Yönetim
Yaratıcı Yazarlık
Yaratıcılık: Yenilik ve İşletme Stratejisi
Yenilenebilir Enerji Mühendisliği
Yönetim