Dortmund Üniversitesi Almanya

Almanya’da üniversite eğitimi almayı planlıyor ve teknoloji veya mühendislik alanlarını tercih etmek istiyorsan, aynı zamanda teknoloji alanında uzmanlaşan Dortmund Üniversitesi’ni değerlendirenbilirsin.

Matematik, Fizik, Kimya ve Kimyasal Biyoloji, Bilgisayar Bilimi, İstatistik, Biyokimyasal ve Kimyasal Mühendislik, Mekanik Mühendislik, Elektrik Mühendisliği ve Bilgi Teknolojileri, Alan Planlaması, Mimarlık ve İnşaat Mühendisliği, İşletme ve Ekonomi, Eğitim, Psikoloji ve Sosyoloji, Rehabilitasyon Bilimleri, İnsani Bilimler ve Teoloji, Kültür Çalışmaları, Sanat ve Spor Bilimleri olmak üzere 16 fakültesi bulunan Dortmund Üniversitesi ile eğitimini Almanya’nın Dortmund şehrinde alabilirsin.

Materyal, Üretim Tekonolojileri ve Lojistik; Kimyasal Biyoloji, İlaç Araştırması ve Süreç Mühendisliği; Veri Analizi, Modelleme ve Simülasyon araştırma alanlarıyla Almanya’da birinci sırada yer alan okulunda çeşitli projelere katılarak, sınıfının dışında da kendini geliştirebilirsin.

Üniversite eğitimini Almanca alabilirken; Alan Planlaması, Dilbilimi, Edebi ve Kültürel Çalışmalar lisans bölümlerinde ve Alan Planlaması, Dilbilimi, Edebi ve Kültürel Çalışmalar yüksek lisans bölümlerinde eğitimini ister Almanca, istersen de İngilizce olarak alabilir;

Büyüyen Ekonomilerdeki Bölgelerde Alan Planlaması, Otomasyon ve Robotik, Üretim Teknolojisi yüksek lisans bölümlerinde ise derslerini İngilizce görebilirsin.

Almanya Dortmund Üniversitesi Sana Neler Sunabilir?
Okulunun sunduğu Erasmus gibi değişim programları ile farklı ülkelerde de akademik deneyim kazanabilir; yaz döneminde okulunun sunduğu Mühendislik veya Almanca ve Avrupa Çalışmaları kurslarına katılabilir, İngilizce eğitim alabileceğin bu kurslar sırasında Almanca pratik de yapabilirsin…

Lisans Eğitimi Alabileceğin Bölümler

Almanca Çalışmaları
Alman Dilbilimi
Alman Edebiyatı
Antik Tarih
Arapça Çalışmaları
Beslenme Bilimleri
Bilgisayar Bilimi
Biyobilimler
Biyojeobilim
Biyoinformatik
Biyokimya/Moleküler Biyoloji
Biyoloji
Coğrafya
Dilbilim
Dişçilik
Doğal Bilimler Tarihi
Dünya Bilimleri
Eczacılık
Eğitimsel Bilim
Ekonomi ve İşletme Yönetimi
Felsefe
Fizik
Güney Doğu Avrupa Çalışmaları
Hint-Avrupa Çalışmaları
Hukuk
İlahiyat
İletişim Bilimi
İngiliz ve Amerikan Çalışmaları
İnsan Coğrafyası
İşletme Matematiği
İşletme ve Dil
Jeoloji
Kafkasya Çalışmaları
Kimya
Klasik Arkeoloji
Klasik Çalışmalar ve Antik Tarih
Konuşma Çalışmaları ve Fonetik
Kültürel Antropoloji/Kültürel Tarih
Kültürlerarası İşletme İletişimi
Kültür, Tarih ve Eğitimde Hristiyanlık
Latince Çalışmaları
Latin Dilleri Çalışmaları
Matematik
Materyal Bilimleri
Orta Çağ Latincesi ve Yeni Latince
Orta Doğu Dilleri ve Kültürleri
Politik Bilim
Psikoloji
Sanat Tarihi ve Film Çalışmaları
Slavca Çalışmaları
Sosyoloji
Spor Bilimleri
Tarih
Tarih Öncesi Arkeolojisi
Tıp
Uluslararası Hukuk Çalışmaları
Uygulamalı Bilgisayar Bilimi
Yabancı ve İkinci Dil Olarak Almanca
Yunanca Çalışmaları

Yüksek Lisans Eğitimi Alabileceğin Bölümler

Alman Dilbilimi
Alman İdealizmi ve Modern Avrupa Felsefesi
Antik Dünya Tarihi
Antik Orta Doğu
Arapça Çalışmaları
Avrupa Kapsamında Almanca Çalışmaları
Bilgisayar Bilimi
Bilgisayarlı Bilim ve Veri Bilimi
Biyojeobilimler
Biyokimya
Coğrafya
Disiplinlerarası Lehçe Çalışmaları
Doğal Bilimler Tarihi
Edebiyat, Sanat, Kültür
Eğitim, Kültür ve Antropoloji
Ekonomi
Evrim, Ekoloji ve Sistematik
Felsefe
Fizik
Fotonik
Güney Doğu Avrupa Çalışmaları
Hint-Avrupa Çalışmaları
İngiliz ve Amerikan Çalışmaları
İnsan Kaynakları Gelişimi ve İletişim Yönetimi
İşletme Bilgi Sistemleri
İşletme Matematiği
İşletme Yönetimi
Jeobilimler
Jeoinformatik
Kafkas Çalışmaları
Kamu İletişimi
Kimya (ing/alm)
Kimya, Enerji, Çevre
Kimya Materyalleri
Kimyasal Biyoloji
Klasik Arkeoloji
Kültürel Antropoloji/ Kültürel Tarih
Kültür, Tarih ve Eğitimde Hristiyanlık
Kuzey Amerika Çalışmaları
Matematik
Materyal Bilimleri
Medikal Fotonik
Mikrobiyoloji
Modern Dünyada Romen Kültürleri
Modern Tarih
Moleküler Beslenme
Moleküler Hayat Bilimleri
Moleküler Tıp
Mühendisler ve Doğal Bilim Adamları için İşletme Yönetimi
Orta Çağ Çalışmaları
Politik Bilim
Sanat Tarihi ve Film Çalışmaları
Slav Dilleri, Edebiyatı ve Kültürü
Sosyal Teori
Sosyoloji
Spor Bilimi
Spor Yönetimi
Şahsi ve Kamusal Ticaret Hukuku
Tarih Öncesi Arkeolojisi
Temel Alman Hukuku
Uygulamalı Etik
Yirminci Yüzyıl Tarihi ve Politikası
Yunan ve Latin Filolojisi