Universal Institute of Technology Avustralya Sertifika ve Diploma Programları

UIT ile Melbourne’u ziyaret edebilir ve İşletme, Proje Yönetimi, İnşaat ve Pazarlama alanlarında bir sertifika ya da diploma programına katılabilirsin.

“Bina ve İnşaat Sertifika Programı” sırasında, küçük işletmelerde finans yönetimi, az katlı inşaat projelerinin yapım sürecinde inşaat kodlarını ve standartlarını uygulama, inşaat alanında ve binada iş güvenliğini ve sağlığını yönetme, inşaat antlaşması hazırlama ve seçme, inşaat projeleri ve binalar için tahmini bütçe belirleme, sipariş için materyal ve iş gücü planı oluşturma, az katlı projeler için inşaat materyali seçme, üretme ve saklama, bina ve inşaat işi planlama, bina ve inşaat projelerinde yasal gereklilikleri uygulama…gibi dersler üzerinden eğitim görebilir;

“İşletme Sertifika Programı” sırasında, yasal gereklilikleri karşılamak için iş sağlığı ve iş güvenliği politikalarını, prosedürlerini ve programlarını uygulama, risk tespiti ve risk yönetimini uygulama, takım içinde yeniliği teşvik etme, toplantı organize etme, iş öncelikleri geliştirme, komplike döküman yazma, birey ve takım geliştirme, ağ oluşturma, ve çeşitli yönetim projeleri üzerine dersler alabilir;

“Pazarlama ve İletişim Sertifika Programı” sırasında, sunum hazırlama, bir fikri tartışma, ifade etme ve sunma, çalışma sürecine dijital çözümler uygulama, pazarlama endüstrisi bilgisini geliştirme ve uygulama, pazar profili oluşturma, internet üzerinden pazarlama

iletişimini yürütme, direkt pazarlama aktivitelerini denetleme, ürün bilinci geliştirme, müşteri hizmetleri stratejilerinin uygulanmasını koordine etme, finansal aktivite raporu hazırlama…gibi başlıklar üzerine dersler görebilir;

“Bina ve İnşaat Yönetimi Diploma Programı” sırasında, bütçe ve finansal plan yönetimi, işçi seçimi, işe alımı ve işe başlatma, operasyonel plan yönetimi, takım etkinliği yönetimi, projede kalite yönetimi, projede risk yönetimi, az katlı inşaat projelerinin yapımı sürecinde inşaat kodlarını ve standartlarını uygulama, müteahhit ya da bina için yasal gereklilikleri yönetme, az katlı bina ve inşaat projelerinde bütçe sistemlerini denetleme, müteahhit seçimi ve yönetimi, bina ve inşaat projelerinde yasal, teknik ve profesyonel raporlar hazırlama…gibi dersler alabilir;

“Liderlik ve Yönetim Diploma Programı” sırasında, duygusal zeka geliştirme ve kullanma, operasyonel plan yönetimi, etkili iş yeri ilişkileri yönetme, takım etkisi yönetimi, kaliteli müşteri ilişkileri yönetimi, risk yönetimi, finansal plan ve bütçe yönetimi, satış planı oluşturma, iş yeri güvenliğini sağlama, çalışan ilişkileri yönetimi, sürekli gelişimi sağlama, kişisel performans yönetimi… gibi başlıklar üzerine dersler görebilir;

“Pazarlama ve İletişim Diploma Programı” sırasında, proje çalışması üstlenme, piyasa etüdü yürütme, medya planı geliştirme, içerik yaratma ve geliştirme, internet üzerinden pazarlama iletişimi hazırlama, pazar hareketlerini gözlemleme ve uygulama, pazar fırsatlarını tanımlama ve değerlendirme, basılı reklam yaratımı, pazar araştırması planlama, pazardaki akımları ve gelişmeleri yorumlama…üzerine dersler alabilir;

“Proje Yönetimi Diploma Programı” sırasında, yeni yer ve bölge kurulumu yönetimi, kişisel iş öncelikleri ve profesyonel gelişim yönetimi, takım etkisi yönetimi, proje kapsamı yönetimi, projede zaman yönetimi, projede bütçe yönetimi, projede kalite yönetimi, projede insan kaynakları yönetimi, projede bilgi ve iletişim yönetimi, projede risk yönetimi, proje entegrasyonu yönetimi… gibi başlıklar üzerine eğitim görebilir;

“Liderlik ve Yönetim İleri Diploma Programı” sırasında ise finans yönetimi, organizasyonel değişimi yönlendirme ve yönetme, organizasyon üzerinde liderliği sağlama, bir işletme planı geliştirme ve uygulama üzerine zorunlu derslere ek olarak, sürdürülebilir gelişim ve yenilik yönetimi, pazarlama planı geliştirme, stratejik plan geliştirme ve uygulama, bilgi yönetimi, çalışan ilişkileri yönetimi, sürdürülebilirlik için iş yeri politikası ve prosedürleri geliştirme, uyumlu yönetim sistemleri yürütme ve planlama, iş yeri güvenliği ve sağlığı prosedürleri sağlama, geliştirme ve uygulama dersleri arasından istediğini seçebilir;

“Pazarlama ve İletişim İleri Diploma Programı” sırasında uluslararası pazarlama fırsatlarını değerlendirme, uluslararası pazarlama programı yönetimi, pazar araştırması yönetimi, stratejik plan geliştirme ve uygulama, pazarlama süreci yönetimi, organizasyon gelişimine katkı sağlama, reklam kampanyası geliştirme, reklam kampanyasını uygulamaya koyma, kampanya etkisini değerlendirme, finans yönetimi, organizasyonel pazarlama hedefleri geliştirme, pazarlama planı geliştirme… gibi dersler alabilir;

Son olarak da “Program Yönetimi İleri Diploma Programı” sırasında, program uygulama, paydaş katılımını sağlama, program yönetimini uygulama, fayda yönetimi, program için liderlik sağlama, program sevkiyatı yönetimi, stratejik plan geliştirme ve uygulama, işletme vakası geliştirme, programda risk yönetimi, esnek iş gücünü planlama ve yönetme gibi dersler üzerine eğitim görebilirsin.

UIT’in Setifika ve Diploma Programları Sana Neler Sunabilir?
UIT‘te bir sertifika ya da diploma programına katılabilmek için IELTS’ten en az 5.5 almalısın; sertifika programını tamamladıktan sonra okulunun diploma ya da ileri diploma programına geçiş yapabilir; eğitimin sırasında çeşitli proje ve sunumlar hazırlayabilir; programlar sırasında haftada 20 saat eğitim görebilir; orada geçireceğin süre boyunca okulunun da yardımıyla kendi konaklamanı ayarlayabilirsin…

Hangi Sertifika Programlarına Katılabilirsin?

Bina ve İnşaat (52 hafta)
İşletme (26 hafta)
Pazarlama ve İletişim (29 hafta)

Hangi Diploma Programlarına Katılabilirsin?

Bina ve İnşaat Yönetimi (52 hafta)
Liderlik ve Yönetim (52 hafta)
Pazarlama ve İletişim (52 hafta)
Proje Yönetimi (52 hafta)

Hangi İleri Diploma Programlarına Katılabilirsin?

Liderlik ve Yönetim (52 hafta)
Pazarlama ve İletişim (52 hafta)
Program Yönetimi (52 hafta)